Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus

  Raport bieżący nr: 9/2021 Data sporządzenia: 2021-05-06 Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A. Temat: Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.